Algemene ledenvergadering / Assemblee General / Membership meeting 7 MAART 2020

Beste,

de automatische mailing van verleden week heeft dus duidelijk niet gewerkt, geen paniek, de website van jouw club is niet gehakt ! Bij deze het programma en een plannetje hoe erheen te rijden. Graag feedback (op de website, per mail, per telefoon, per whatsapp, …) van jullie tegen nu dinsdag 3 maart, of je komt aanstaande zaterdag 7 maart en met hoeveel personen en indien je een ruiltafel wenst.

La mail automatique de la semaine passé n’a pas bien réussi, mais pas de panique votre site preferé n’est par prise par des “hackers” ! En annexe le program du jour et un petit plan d’accés. Si vous voulez me confirmer (via ce site, par mail, téléphone, whatsapp, …) au plus le mardi 3 marz, si vous venez à la réunion du samedi 7 marz, avec combien des personnes et si vous souhaitez à reserver un table pour la mini bourse d’achange.

The automatique mail from last week wasn’t a succes, don’t worry your favorite websita hasn’t been taken over by hackers! With this message the program and a how to fin map. If you want to inform (through this site, by mail, Phone, Whatsap, …) me latest by Tuesday 3th of March if you will be participating yes or no, how many people will you take and if you wish to reserve a table for the swap meeting.

 

PROGRAMMA / PROGRAM

10:30 – 11:00 Ontvangst leden / Reception des membres / Membres welcome

11:00 – 12:30 Algemene ledenvergadering / Assemblee Générale / Yearly membership meeting
Ledenstatus / Suivi des membres / Members follow-up
activiteiten en financieel rapport / Rapport d’activités et financier / Activities and financial report
Bestuur / Comité / Committee 2019/2020
Blik naar 2020&2021 / Une vue sur 2020&2021 / A look to 2020&2021

12:30 – 14:00 Gezamenlijke lunch u aangeboden door ACMA North Europe en Nici Koffie en Automaten
Lunch en commun vous offert par ACMA North Europe et Nici Koffie en Automaten
A common lunch offered by ACMA North Europe and Nici Koffie en Automaten

14:00 – 15:30 Ruilbeurs miniaturen, documentatie, oud speelgoed, …. door en voor de leden.
Bourse d’achange, documentation, jouets …. par vous et pour vous
Mini swap meeting scale cars, documentation, toys …. by you and for you

15:30 Open einde / Fin de la réunion / End of meeting

Hartelijk dank en tot dra // Merci beaucoup et à bientôt // Thank you very much and see you soon

2 reacties

  1. Goede morgen,
    Hierbij wil ik mij aanmelden voor de ALV van 7 maart in Mill. Hopelijk Coronavirusvrij.
    Ook wil ik graag een tafel voor de ruilbeurs.

    met vriendelijk groet,
    Cees Wolfs

Geef een reactie